Velkommen til goforITs julefest med rundebord om AI

Vi gleder oss til å se deg denne kvelden. Invitasjonen er personlig og vi ber om at du ikke sender den videre.   Denne kvelden får du bl. annet møte denne gjengen som skal hjelpe oss å belyse kveldens tema.  Etter rundebordet blir det kommentarer fra Vi legger opp til en hyggelig kveld med servering fra…

Les mer