Samarbeid om søknad til «Grønn plattform»

Vi kom et godt stykke på vei med en søknad til grønn plattform i 2023 med en søknad på å utvikle en felles digital markedsplass for byggevarer, men tilbakemeldingene vi fikk før siste søkerrunde påpekte noen svakheter. Nå har vi muligheten til å løse dette i god tid før fristen og derfor inviterer vi deg…

Les mer