Hvordan lykkes vi med 30% vekting av miljøkrav i offentlige innkjøp av IKT-utstyr?

Utover i første kvartal 2024 vil det komme krav om software, skytjenester, digitale tjenester også skal vektes med 30% miljø ved offentlige innkjøp. Hvordan lykkes vi med det? Vi samler teknologinæringen på Sommerro house 13 desember for gjennomgang av veilederen og gode diskusjoner om hvordan vi lykkes. 14.00 Introduksjon og velkommen – enkel servering  Velkommen…

Les mer