Hvorfor er verktøykassen skrevet på engelsk?

Mesteparten av materialet vi produserer er på norsk, og vi valgte å skrive verktøykassen på engelsk fordi: Flesteparten av de vitenskapelige artiklene vi baserer oss på er på engelsk, og mange av begrepene mangler etablerte norske oversettelser.  Mange av medlemmene våre er internasjonale selskaper, og det er en stor fordel for dem å kunne dele…

Les mer

Hva er status for dette nettstedet?

Dette er en preliminær versjon av nettsidene for GoForIT – lansert for å kunne dele en del av det materialet vi har laget. Vi forventer at det vil skje store endringer fremover, og vil ikke anbefale å linke til artikler her foreløpig

Les mer