Hvorfor er verktøykassen skrevet på engelsk?

Mesteparten av materialet vi produserer er på norsk, og vi valgte å skrive verktøykassen på engelsk fordi:

Flesteparten av de vitenskapelige artiklene vi baserer oss på er på engelsk, og mange av begrepene mangler etablerte norske oversettelser. 

Mange av medlemmene våre er internasjonale selskaper, og det er en stor fordel for dem å kunne dele materialet internt.

Vi har internasjonale ambisjoner, og verktøykassen er en av våre mest verdifulle bidrag.