Hva er status for dette nettstedet?

Dette er en preliminær versjon av nettsidene for GoForIT – lansert for å kunne dele en del av det materialet vi har laget. Vi forventer at det vil skje store endringer fremover, og vil ikke anbefale å linke til artikler her foreløpig