Forskerfrokoster

Forskerfrokoster er webinarer der vi inviterer inn ledende akademiker og praktiker innen utvalgte tematikker for korte innledninger med påfølgende Q/A