Verktøykassen for bærekraft

Verktøykassen for bærekraft er en profesjonsorientert oversikt over tilleggskompetanse for å kunne jobbe operativt med bærekraft. Den er både rettet mot arbeidslivet og akademia.

Verktøykassen for bærekraft er en profesjonsorientert oversikt over tilleggskompetanse for å kunne jobbe operativt med bærekraft. Den er både rettet mot arbeidslivet og akademia.

Anvendelsesområder

Du kan få en intro til konseptet i denne statusrapporten fra juni 2022, og se et eksempel på forbildet: Bouvets verktøykasse for sikkerhet.

NB! Verktøykassen er ikke klar til bruk ennå: Beskrivelsene er ikke helt ferdige, vi mangler mange temaer, og vi har ikke gitt den et brukervennlig design. Vi har valgt å "myklansere" den for at andre skal kunne ta stilling til innholdet og gi oss tilbakemeldinger.

Mesteparten av materialet vi produserer er på norsk, og vi valgte å skrive verktøykassen på engelsk fordi:

  • Flesteparten av de vitenskapelige artiklene vi baserer oss på er på engelsk, og mange av begrepene mangler etablerte norske oversettelser
  • Vi ønsker å samarbeide med universiteter i utlandet
  • Mange av medlemmene våre er internasjonale selskaper, og det er en stor fordel for dem å kunne dele materialet internt

Her kan du se innholdet