Nelly H. Flatland

Nelly H. Flatland er bærekraftdirektør i IT-selskapet Atea, som er det største IT-selskapet i Norden og Baltikum. Hun jobber både med hvordan bærekraft og lønnsomhet er synergier og ikke motsetninger – for både Atea som virksomhet og for alle våre kunder. Jeg er med i GoforIT fordi vi ikke vil lykkes med den grønne omstillingen…

Les mer

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI. Han er også Associate Dean (faglig ansvarlig) for det internasjonale bachelorprogrammet i Digital Business. Hans undervisning er knyttet til strategi, innovasjon og digitaliseringer både for bachelor og executive studenter. Jeg er med i GoForIT av to hensyn. Det ene er at vi…

Les mer

Christian Torp

Christian Torp leder Teknas fagavdelingen med 12 dyktige rådgivere som har ansvaret for Teknas 15 faglige landsdekkende fagnettverk, i tillegg til realfagssatsing, karriere og det operasjonelle bærekraftsarbeidet i foreningen. Vi er med i GoforIT fordi dette er et unikt samarbeidsprosjekt mellom for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft, næringslivet og akademia. Christian Torp

Les mer

Stine Aksnes

Stine Aksnes er bærekraftsdirektør i Sopra Steria og har ansvar for bærekraftstrategien til virksomheten og operasjonaliseringen av denne. Det innebærer at hun jobber eksternt med partnere (som GoforIT) som understøtter bedriftens strategiske bærekraftsmål, for at alle i fellesskap kan jobbe med de bærekraftutfordringene verden står overfor i dag, der Sopra Steria som selskap har en…

Les mer

Caroline Wilhelmsen

GoforIT gjør en kjempe viktig jobb for å fremme kunnskapsdeling mellom akademia og IT-bransjen i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft! Som en relevant leder er det helt nødvendig å engasjere seg, og jeg er med i styret i GoforIT for å lære og påvirke der jeg kan. Caroline Wilhelmsen

Les mer

Ole Morten Damlien

Ole Morten er ansvarlig for kommunikasjon, markedsføring og strategi i Itera. Jeg er med i GoforIT fordi vi må akselerere vår evne til å levere bærekraftige digitale løsninger. Ole Morten Damlien

Les mer

André Heie Vik

André Heie Vik er teknologidirektør i Knowit Experience Bergen. Han leder en stor utvikleravdeling og jobber med med rekruttering, salg og fagutvikling. Jeg er med i GoforIT fordi jeg tror at digitalisering er helt nødvendig for å lykkes med å skape et mer bærekraftig samfunn. GoForIT er en arena som samler gode krefter fra både…

Les mer

Torill Standal Eliassen

Torill Standal Eliassen er Managing Director i twoday, basert i Ålesund Jeg er med i GoforIT fordi det er viktig at bransjen står sammen for å ruste alle fremtidige og eksisterende arbeidstakere med riktig kompetanse for å sitte i førersetet for det grønne digitale skiftet. Samarbeid er nøkkelen til suksess, og tillit vår viktigste valuta…

Les mer