Leif Skiftenes Flak

Professor
UIA

Leder for digitalt samfunnsansvar

Leif Skiftenes Flak er professor ved Universiteter i Agder og er ansvarlig for Forskernettverket i GoForIT. Han har 20 års erfaring med forsking og undervisning knyttet til digitalisering og digital transformasjon. Den senere tiden har han blitt nysgjerrig på sammenhenger mellom digitalisering og bærekraftig utvikling.

Han er en erfaren foredragsholder som har vært del av en rekke ekspertutvalg og styringsgrupper, i tillegg til at han har bred erfaring med eksternt finansierte forskningsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Leif ledet CeDiT – Centre for Digital Transformation ved UiA fra 2018 til 2022.