goforit-nyhet1
goforit-nyhet1

Bouvets verktøykasse for sikkerhet

GoforIT har identifisert at en viktig muliggjører for raskere forståelse av bærekraft i bransjen er en verktøykasse for bærekraft. I forslaget mitt til GoforIT-styret refererte jeg ofte til inspirasjonen: Bouvets verktøykasse for sikkerhet.

Introduksjon

GoForIT har identifisert at en viktig muliggjører for raskere forståelse av bærekraft i bransjen/akademia er en verktøykasse for bærekraft. I forslaget mitt til GoForIT styret refererte jeg ofte til inspirasjonen: Bouvets verktøykasse for sikkerhet. 

Denne kunnskapsbanken ble skapt i starten av en felles satsing på sikkerhet i selskapet. Idéen var at dersom vi lager en målrettet samling med artikler som beskriver sikkerhet – målrettet for den enkelte profesjon/profil, blir det mye enklere for den enkelte og lederen å forstå hva som trengs. Eksempelet er relevant fordi sikkerhet i likhet med bærekraft er en tilleggskompetanse til noe man allerede lærer/kan.

Verktøykassen gir et vokabular. Dette har vist seg å være uvurderlig for å minske risikoen ved tverrfaglig samarbeid.


Det er vitktig å understreke at hele satsingen ble gjennomført som en endringsledelseprosjekt, med vekt på tjenestedesign og målrettet kommunikasjonsarbeid med kanalstrategier rettet mot de enkelt målgruppene.

Verktøykassen introduserer ikke ny kunnskap. Vi forklarer og setter i kontekst standarder og definisjoner som er alment akseptert i markedet, og linker til ressurser der det er mulig.

Hva verktøykassen består av

  • Et sett med forklarende artikler. Disse kan være supplert med videoer, sjekklister, maler, eksempler, linker til ressurser på nett og mer
  • Kompetansematriser for den enkelte profil.

Basis begreper og inngang per perspektiv

Under ser du inngangen til verktøykassa:

Fordi fagfeltet er så stort, har vi valgt å dele den opp i perspektiver, tilpasset profiler. På den måten understøtter vi endringsledelse, ved å gjøre det enkelt få finne den muliggjørende kompetansen som den enkelte trenger, og fasilitere oppfølgingssamtaler for mellomledere og ansatte: Hvis både lederen og den ansatte forstår vokabularet, og kan se hva slags kunnskap som er relevant for profilen for den enkelte, har vi dannet grunnlaget for god kompetanseoppfølging på individnivå! 

Kjernekompetanse og styrkende kompetanse

Dette er helt essensielle begreper for oss: Fordi fagfeltet er så stort, må vi ha en del kjerne ferdigheter som vi faktisk kan omsette i handling. La oss ta rådgivningsfeltet: 

Her ser vi at vi kan forvente at den ansatte kan noe om hvordan en skal forholde seg til lover og regler for leveranser, mens hun kjenner til sikker håndtering av testdata. På den måten kan hun rådgi på en troverdig måte: Hun kan sørge for at prosjektene hos kunden får testdataene sine håndtert ordentlig, selv om hun ikke har begrep om hvordan dette gjøres. 

Her har jeg inkludert et eksempel fra presentasjonen om bærekraft: Gjennom å ha et felles vokabular og styrkende kompetanse om de andres fagfelt, kan vi få effektiv og presis kommunikasjon:

Artiklene (kan omdøpes til temaer)

Artiklene forklarer grunnleggende definisjoner og sammenhenger, og gjør bruk av lenker til kilder som har grundigere definisjoner. På den måten kan vi til en viss grad unngå at artiklene “stivner” – dersom det skjer en utvikling i feltet, vil dette reflekteres i nettstedet vi linker til. Det er også lenket til andre artikler og relevant stoff nederst

Artiklene skal skrives på engelsk. 

Vedlegg og eksempelfiler

Verktøykassen er “backet” av et sharepoint-område der vi kan legge maler og eksemper som tilhører hvert tema.

Typisk workshoptekst

Da vi lage verktøykassa, jobbet vi i en serier workshops med arbeid mellom. Vi brukte gjerne følgende spørsmål for å komme i gang:

  1. Som <rolle i utførelsen> skal jeg <hva du skal gjøre> slik at <stakeholdere> oppnår <verdier> i tillegg til det andre jeg gjør.
  2. Da må jeg kunne <kjerne kompetanse>. Det kan resultere i <artifakter>. Det er også lurt å ha et begrep om <styrkende kompetanse>
  3. Jeg bør stille <disse spørsmålene> når jeg starter og bør forventes å kunne svare på <disse spørsmålene> fra andre
  4. Jeg er avhengig av <artifakter> fra <hvem> og samarbeid med <hvem>.
  5. Jeg kan verifisere at jeg gjør ting riktig gjennom å verifisere med <qa-metode/sjekkliste>
  6. Dette er nyttige <nettsteder og standarder> for meg.

To nivåer: Artikler og matriser

Artiklene gir innføringen, men for å virkelig kunne jobbe med kompetansetutvikling, laget vi matriser for den enkelte profilen. Disse matrisene ble utformet i workshops der vi hadde med oss domeneeksperter (for eksempel prosjektledere), sammen med sikkerhetseksperter innenfor domenet

Her er et lite utdrag av matrisen for utviklere. Disse brukes i kompetanseutviklingssamtalene, og gir lederne en mulighet til å utfordre de ansatte på en god måte

Tjenestedesign

Denne verktøykasen er rettet mot to målgrupper i firmaet vårt: Mellomledere og Konsulenter. Det blir selvfølgelig helt anderledes med GoForIT.

Forvaltning

Det eksisterer et tverrfaglig team med ansvar for å oppdatere og utvide verktøykassen basert på henvendelser i en egen slack-kanal, og kommunikasjon med styringsgruppen.