Om GoforIT

GoforIT består av eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner som utvikler Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

 

GoforIT er et unikt samarbeidsprosjekt som ble dannet for hjelpe Norge gjennom det grønne skiftet. Et av våre formål er å finne ut av hvordan arbeidslivet skal få tak i den nødvendige kompetansen på best mulig måte.

Dette ses i sammenheng med akademias behov for å lede kunnskapsfronten, noe som igjen krever samarbeid med arbeidslivet. I tillegg vektlegger vi studenters behov for å være både relevante og ettertraktede på jobbmarkedet etter endt utdanningsløp.

Behovet for kompetanse i krysningen mellom digitalisering og bærekraft er også stort i offentlig sektor. Derfor onboarder GoforIT-medlemmer fra offentlig sektor fra og med 1. januar 2024.

goforit-IMG_3009
Video
Play Video

Om GoforIT

Vi ferdigstiller årskavalkaden for 2023 i disse dager. Denne filmen gir et innblikk i typiske GoforIT-aktiviteter.