Ta kontakt

Er du nysgjerrig på GoForIT? Ta gjerne kontakt med oss dersom du kan bidra med å utvikle Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

Leder for GoforIT

Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

Epost: mali@ikt-norge.no