Styret

Styret er GoforIT sitt øverste organ mellom to generalforsamlinger. Oppfølging og videreutvikling av aktivitet samt strategisk satsingsområdet er styrets kjernevirksomhet.

André Heie Vik

Teknologidirektør
Knowit Experience Bergen

Caroline Wilhelmsen

Leder for Data og Innsiktsmiljø i Norge
Capgemini

Christian Torp

Leder fagavdelingen
Tekna

Egil Thompson

Generalsekretær
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Johanne Løvsland

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Computas

John Krogstie

Direktør
NTNU

Leder for Forskernettverket

Kristine Beitland

Direktør for Nordic Government Affairs
Microsoft

Leder for politikkutvikling

Leif Skiftenes Flak

Professor
UIA

Leder for digitalt samfunnsansvar

Louise Berge

Bærekraftsansvarlig
Accenture Norge

Morten Dalsmo

Konserndirektør
SINTEF

Leder for politikkutvikling

Nelly H. Flatland

Bærekraftsdirektør
Atea AS

Ole Morten Damlien

Chief Strategy & Communication Officer
Itera

Ragnvald Sannes

Førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap
Handelshøyskolen BI

Simen Sommerfeldt

Chief Technology Officer
Bouvet Norge

Leder generativ AI i offentlig sektor

Stine Aksnes

Bærekraftsdirektør
Sopra Steria

Torgeir Andrew Waterhouse

Gründer og partner
Otte

Torill Stradal Eliassen

Managing Director
twoday