Hva skjer

Vil du utvide ditt faglige nettverk? Bli med oss i GoForIT på forskerfrokoster, forelesninger, nettverksbygging, verktøykassen for bærekraft og kurs.

Forskernettverk

GoforIT forskernettverk skal bidra til å understøtte forskning i skjæringspunktet mellom bærekraft og digitalisering, med fokus på å fasilitere etablering av forskningsaktivitet som involverer GoforIT-partnere og andre.

Aktiviteten er ment å være interessant for både akademikere og virksomheter som ønsker å drive forskning (både anvendt forskning og grunnforskning) innen bærekraft og digitalisering.

Bli med oss på:

Forskerfrokoster

Forskerfrokoster er webinarer der vi inviterer inn ledende akademiker og praktiker innen utvalgte tematikker for korte innledninger med påfølgende Q/A. Ledes av Leif Skiftenes Flak og John Krogstie.