Teamet

GoForIT består av eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner som utvikler Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør
IKT-Norge

Leder for GoforIT

Anne Berit Andøl

Prosjektkoordinator
IKT-Norge

Leder for Verktøykassa

Kristine Beitland

Direktør for Nordic Government Affairs
Microsoft

Leder for politikkutvikling

Morten Dalsmo

Konserndirektør
SINTEF

Leder for politikkutvikling

Simen Sommerfeldt

Teknologidirektør
Bouvet Norge

Leder generativ KI i offentlig sektor

John Krogstie

Direktør
NTNU

Leder for Forskernettverket

Birgit Krogstie

Førsteamanuensis
NTNU

Leder for studier og forelesninger

Øystein Sæbø

Professor
UIA

Leder for studier og forelesninger

Leif Skiftenes Flak

Professor
UIA

Leder for digitalt samfunnsansvar