Bli medlem

Et medlemskap i GoforIT krever at du deltar med både kunnskap og kontingent.

Privat næringsliv, akademiske institusjoner, offentlig sektor og næringslivsorganisasjoner kan søke medlemskap i GoforIT. 

Dersom du er interessert i bli medlem, book et møte med Mali Hole Skogen