goforit-nyhet4
goforit-nyhet4

«GoforIt-universitetene» rigger seg for vekst innen bærekraft og digitalisering

Universitetene i Agder (UiA) og NTNU, tilknyttet IKT-Norge-prosjektet GoforIT, tar viktige skritt mot å utvikle utdanningsløp som møter behovene for kompetanse innen digitalisering og bærekraft.

Artikkelen er basert på IKT-Norges artikkel

Universitetet i Agder (UiA) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har tatt betydelige skritt for å møte næringslivets økende behov for kompetanse innen digitalisering og bærekraft. Dette initiativet er en del av deres engasjement i IKT-Norge-prosjektet GoForIT, som har som mål å gjøre Norden, med Norge i spissen, til et verdensledende senter for talent- og kunnskapsutvikling innen disse feltene.

Ved UiA har det nye emnet «Digitalisering og bærekraft» blitt svært godt mottatt. Kurset, designet for å belyse sammenhengen mellom digitale teknologier og bærekraftig utvikling, har tiltrukket seg rekordstor interesse. Professor Leif Skiftenes Flak ved UiA påpeker at kurset ikke bare fokuserer på teknologiens potensial for å fremme bærekraftig utvikling, men også på de mulige negative konsekvensene. Dette dobbelte fokuset er ment å forberede studentene på effektiv ledelse og deltakelse i digitaliseringsprosjekter. På grunn av den overveldende interessen, måtte UiA sette et tak på antall studenter og opprette en venteliste.

GoForIT-prosjektet har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av dette kurset ved UiA, ved å bygge bro mellom akademisk teori og praktisk anvendelse. Dette har gjort det mulig å raskt omsette praksisbehov til nye utdanningstilbud og har bidratt til å øke kursets relevans gjennom tilgang til førsteklasses gjesteforelesninger.

På NTNU har det blitt utlyst 44 PhD-stillinger fordelt på ni prosjekter som omhandler ulike aspekter av bærekraftsproblematikk, hvorav to prosjekter er spesifikt knyttet til bærekraft og digitalisering. Professor John Krogstie ved NTNU fremhever viktigheten av en tverrfaglig tilnærming til disse temaene. Han uttrykker håp om at GoForIT-nettverket vil bidra til rekruttering av nasjonale stipendiater og ser for seg et fruktbart samarbeid mellom stipendiatene og virksomheter i nettverket for å drive anvendt forskning.

Dette initiativet fra UiA og NTNU illustrerer viktigheten av samarbeid mellom akademia og næringslivet for å utvikle relevant og fremtidsrettet utdanning som adresserer de sentrale utfordringene innen digitalisering og bærekraft.