goforit-nyhet3
goforit-nyhet3

GoforIT: Bærekraft i IT-utdanningene

GoforIT-initiativet fremmer integrering av bærekraft i IT-utdanningene, understreker behovet for en systemisk tilnærming for å møte miljøutfordringer gjennom digitalisering.

Artikkelen er et sammendrag av sak på IKT-Norge

GoforIT-initiativet tar sikte på å integrere bærekraft i IT-utdanningene, en viktig utvikling gitt de alvorlige miljøutfordringene verden står overfor. Det er en bred enighet om at vesentlige endringer er nødvendige for å takle disse utfordringene, og både arbeidslivet og utdanningssektoren leter etter måter å strategisk fokusere på bærekraft.

Bærekraft omfatter ikke bare økonomiske aspekter, som allerede er godt representert i dagens utdanninger, men også sosiale og miljømessige faktorer. Mens sosiale aspekter delvis er inkludert i IT-utdanningene, er miljøaspektet mindre fremtredende. Det er et økende behov for at utdanningsinstitusjoner gjør bevisste valg i sammensetningen av studieplaner for å inkludere disse aspektene.

En sentral utfordring er behovet for en koordinert tilnærming som involverer flere sektorer. Disse sektorene er avhengige av hverandre, men styres ofte separat. En slik koordinert tilnærming er nødvendig for å sikre at utdanningenes innhold samsvarer med arbeidslivets behov og for å oppnå miljømessige forbedringer i tide.

Digitale teknologier spiller en avgjørende rolle i å nå mange av FNs bærekraftsmål. IT-bransjen og dens kunder er allerede engasjert i flere digitale transformasjoner for å effektivisere driften og utvikle produktporteføljen. Personer som arbeider med digitalisering, fra ledere til programmerere og de som arbeider med brukergrensesnitt, er endringsagenter som bidrar til omstillingen av virksomheter i både offentlig og privat sektor.

En bred faglig diskusjon om sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft er nødvendig for å videreutvikle studieprogrammer og gi arbeidslivet omstillingskompetanse der bærekraft er et tydelig element. GoforIT oppfordrer derfor aktører fra arbeidslivet og akademia til å delta i diskusjoner om studieinnhold, med mål om å bidra til en mer bærekraftig fremtid.