goforit-nyhet2
goforit-nyhet2

Seminar 13. desember 2023

Hvordan lykkes vi med 30% vekting av miljøkrav i offentlige innkjøp av IKT-utstyr?

Dato

13. desember 2023 14:00

Sted

Sommerro, Oslo
Veibeskrivelse

Arrangør

IKT-Norge og goforIT

1. januar 2024 trer det nye innkjøpsregelverket i kraft. Fra denne dagen stilles det krav om at alle offentlige innkjøp skal vektes 30% med miljø. Dette gjelder skole-pcer, mobiltelefoner, nettbrett, printere, servere osv. Hvordan lykkes vi med å vekte offentlige anskaffelser med 30%?

Utover i første kvartal 2024 vil det komme krav om software, skytjenester, digitale tjenester også skal vektes med 30% miljø ved offentlige innkjøp. Hvordan lykkes vi med det? Vi samler teknologinæringen på Sommerro house 13 desember for gjennomgang av veilederen og gode diskusjoner om hvordan vi lykkes.

14.00 Introduksjon og velkommen – enkel servering 

Velkommen ved Mali Hole Skogen – Teknologi og bærekraftsdirektør IKT-Norge. Introduksjon: Hva har Norsk teknologibransje forran seg nå?

14:15 Grunnleggende om de nye anbudsreglene som trer i kraft 1. januar – Gjennomgang av alt nytt på IKT-Utstyr

Gjennomgang av de nye regelverkene som trer i kraft 1. januar 2024 Vekting på 30% miljøhensyn i vurderingsprosessen: Inger Roll Mathias CEO Berngaard og Trude Ertersvaag, VP Sustainability Devold 

(se utkast til veileder fra DFØ)  Hele Kapittel 9 er relevant 

Diskusjon i plenum: Styrker og svakheter med det nye regelverket – hvordan lykkes vi?

16:00 Sommerros nydelig Sushi/Bentobox 

16:30 Innledende diskusjoner  miljøhensyn i IT-anskaffelser 

  • IKT-utstyr – reperasjoner og gjennvinning Norsirk ved Guro Husby komunikasjonsdirektør og ombruk og reparasjon av IKT-utstyr ved Stinar Aune CEO i Foxway
  • Hvordan lykkes med grønne innkjøp av IKT-Utstyr ved Nelly Flatland Bærekraftsdirektør i Atea
  • Digitale tjenester/Software – hva er vesentlig når vi skal vekte miljø? Simen Sommerfeldt CTO i Bouvet
  • Skytjenester – hvordan vekter vi miljø ved innkjøp av skytjenester ved Torgeir Waterhouse Partner i OTTE
  • Datasentertjenetser ved Stine Holte Bærekraftsdirektør i BULK infrastructure 
  • Tina Sølvberg Bærekraftsdirektør i Telenor – Miljøvekting – hva er viktig i telecom?

18:30 Oppsummering

19:00 Middag på Sommero