20231111-infomote
20231111-infomote

Informasjonmøte 14. desember 2023

Samarbeid om søknad til "Grønn plattform"

Dato

14. desember 2023 09:00

Sted

IKT-Norge, Oscars gate, Oslo
Veibeskrivelse

Arrangør

GoforIT

FELLES OMBRUK: Sirkulære anvisninger for byggevarer. Felles åpen markedsplass som speiler ombruksdata fra digitale plattformer og byggesaker, samt muliggjør økosystem av tjenesteleverandører.

Vi kom et godt stykke på vei med en søknad til grønn plattform i 2023 med en søknad på å utvikle en felles digital markedsplass for byggevarer, men tilbakemeldingene vi fikk før siste søkerrunde påpekte noen svakheter. Nå har vi muligheten til å løse dette i god tid før fristen og derfor inviterer vi deg til å bli med på innspillsmøte allerede nå. Vi rigger nå prosjektet slik at det blir kvlifiset for finansiering. Og du er invitert med på informasjonsmøte og innspillsmøte. 

Agenda:

Velkommen ved Mali Hole Skogen Teknologi og bærekraftsdirektør i IKT-Norge 

Presentasjon av prosjektet ved 

 • John Krogstie Professor NTNU og Direktør for NTNU Digital 
 • Lasse Maugasten Prinsipan Businedd Designer Itera 
 • Elin Hansen Spesialrådgiver Avfall Norge 

Gjennomgang av tilbakemeldinger og utfordringer for Grønn Plattform

 • FoU-oppgavene må tydelig kobles til innovasjonen.
 • Søker/prosjekteier for en hovedsøknad må være en solid kommersiell aktør.
 • Tydeligere forretningsmodell og finansiering av forretningsmodellering.

Punkt 1: FoU-oppgavene og koblingen til innovasjon

 1. Drøft endringer i omfanget av FoU-oppgavene for å tydeligere knytte dem til innovasjonen.
 2. Diskuter scenarier og mulige tilnærminger for å oppnå dette målet.

Punkt 2: Søker/prosjekteier for hovedsøknaden

 1. Identifiser potensielle solide kommersielle aktører som kan være søker/prosjekteier.
 2. Diskuter kriterier og prosessen for å velge riktig søker/prosjekteier.

Punkt 3: Tydeligere forretningsmodell og finansiering

 1. Gjennomgå behovet for en tydeligere forretningsmodell og finansiering av forretningsmodellering.
 2. Diskutere mulige finansieringsmuligheter og samarbeidspartnere som kan støtte dette arbeidet.

Involvering av relevante aktører og organisasjoner

 1. Diskuter potensielle samarbeidspartnere og involvering av aktører.
 2. Identifiser mulige fordeler og samarbeidsområder med disse aktørene.

Planlegging av neste skritt og oppfølging

 1. Diskuter neste trinn som må tas for å løse utfordringene.
 2. Identifiser ansvarlige personer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet.