Forskernettverk

GoforIT sitt forskernettverk er utviklet for å bidra til å understøtte forskning i skjæringspunktet mellom bærekraft og digitalisering.

GoforIT forskernettverk skal bidra til å understøtte forskning i skjæringspunktet mellom bærekraft og digitalisering, med fokus på å fasilitere etablering av forskningsaktivitet som involverer GoforIT-partnere og andre

Aktiviteten er ment å være interessant for både akademikere og virksomheter som ønsker å drive forskning (både anvendt forskning og grunnforskning) innen bærekraft og digitalisering.

Aktiviteter

Forskernettverket ledes av Leif Skiftenes Flak, UiA og John Krogstie, NTNU