Anne Berit Andøl

Prosjektkoordinator
IKT-Norge

Leder for Verktøykassa

anneb@ikt-norge.no

Anne Berit er prosjektkoordinator i IKT-Norge og ansvarlig for Verktøykassa i GoForIT.