Birgit Krogstie

Førsteamanuensis
NTNU

Leder for studier og forelesninger

Birgit er førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU. Hun er ansvarlig for studier, forelesninger og booking av eksperter hos GoForIT.