Caroline Wilhelmsen

Vice President - Head of Insights and Data Norway
Capgemini

GoforIT gjør en kjempe viktig jobb for å fremme kunnskapsdeling mellom akademia og IT-bransjen i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft! Som en relevant leder er det helt nødvendig å engasjere seg, og jeg er med i styret i GoforIT for å lære og påvirke der jeg kan.

Caroline Wilhelmsen