Christian Torp

Leder fagavdelingen
Tekna

Christian Torp leder Teknas fagavdelingen med 12 dyktige rådgivere som har ansvaret for Teknas 15 faglige landsdekkende fagnettverk, i tillegg til realfagssatsing, karriere og det operasjonelle bærekraftsarbeidet i foreningen.

Vi er med i GoforIT fordi dette er et unikt samarbeidsprosjekt mellom for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft, næringslivet og akademia.

Christian Torp