John Krogstie

Direktør
NTNU

Leder for Forskernettverket

John Krogstie er direktør NTNU Digital, koordinerer tverrfaglig forskning innen digitalisering ved NTNU og leder av CESICT – Center for Sustainable ICT ved NTNU.

Jeg var med å starte goforIT i februar 2020. Har i flere år hadde sett på behovet for å problematisere bærekraften av digitaliseringen, samtidig som IT er svært viktig i mange sammenhenger for å nå bærekraftsmål. Etablerte for eksempel allerede i 2019 et emne ved NTNU på området – IT for bærekraftig utvikling , og så et stort potensiale av nærmere samarbeid med industrien og andre læresteder for bedre forskning og undervisning innen dette området.

John Krogstie