Louise Berge

Bærekraftsansvarlig
Accenture Norge

Vi er vitne til en lynrask teknologiutvikling samtidig som naturen når sin tålegrense og geopolitiske konflikter blusser opp. Accenture ønsker å bidra der vi er gode for å skape en mer rettferdig og grønn økonomi, samt realisere verdipotensialet som ligger i skjæringspunktet mellom bærekraft, teknologi og digitalisering. Å omfavne bærekraftig utvikling er ikke bare en vending, det er en altomfattende transformasjon som krever at vi samarbeider, utfordrer, støtter og lærer av hverandre på tvers av industrier og sektorer.

Bærekraft er et av våre største ansvar, både for Accenture og for våre kunder og partnere. Derfor er vi med i goforIT.

Louise Berge