Nelly H. Flatland

Bærekraftsdirektør
Atea AS

Nelly H. Flatland er bærekraftdirektør i IT-selskapet Atea, som er det største IT-selskapet i Norden og Baltikum. Hun jobber både med hvordan bærekraft og lønnsomhet er synergier og ikke motsetninger – for både Atea som virksomhet og for alle våre kunder.

Jeg er med i GoforIT fordi vi ikke vil lykkes med den grønne omstillingen uten å maksimere potensialet i teknologien. Samtidig vet vi etter de siste tiårene at bransjen har en vei å gå for å selv bli mer bærekraftig. Jeg tror ikke at vi vil lykkes med å finne felles kjøreregler som ikke kompromitterer arbeidstakerrettigheter eller mangedobler klimautslippene uten å jobbe sammen og på tvers. Med både akademia og næringslivet på lag tror jeg vi kan skape fabelaktige resultater!

Nelly H. Flatland