Ragnvald Sannes

Førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap
Handelshøyskolen BI

Ragnvald Sannes er førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI. Han er også Associate Dean (faglig ansvarlig) for det internasjonale bachelorprogrammet i Digital Business. Hans undervisning er knyttet til strategi, innovasjon og digitaliseringer både for bachelor og executive studenter.

Jeg er med i GoForIT av to hensyn. Det ene er at vi på Handelshøyskolen BI har godt av å bli utfordret med hensyn til hvordan bærekraft blir en stadig mer fremtredende del av næringslivets hverdag nå og fremover. Den andre grunnen er at vi som en handelshøyskole kan bidra med kunnskap om hvordan bærekraft påvirker strategi og forretningsmodeller som får konsekvenser for organisering og forretningsprosesser.

Ragnvald Sannes