Stine Aksnes

Bærekraftsdirektør
Sopra Steria

Stine Aksnes er bærekraftsdirektør i Sopra Steria og har ansvar for bærekraftstrategien til virksomheten og operasjonaliseringen av denne. Det innebærer at hun jobber eksternt med partnere (som GoforIT) som understøtter bedriftens strategiske bærekraftsmål, for at alle i fellesskap kan jobbe med de bærekraftutfordringene verden står overfor i dag, der Sopra Steria som selskap har en vesentlig påvirkning.

Hun jobber også internt med verdikjede for å sikre implementering av vesentlige ESG-aspekter i interne avdelinger. Aksnes er også I&D lead og leder arbeidet med interne ressursgrupper, og hvordan Sopra Steria systematisk og planmessig jobber med likestillings- og mangfoldarbeidet i virksomheten.

Vi er med i GoForIT fordi det er den ledende plattformen for kompetansebygging i skjæringspunktet bærekraft og teknologi. Vi tror på at vi i tett samarbeid med ledende virksomheter, organisasjoner og akademia, som både er ambisiøse på bærekraft og på teknologi, sammen kan bidra til en bærekraftig teknologiutvikling i Norge.

Stine Aksnes