GoforIT konferanse
GoforIT konferanse

Disse foredragsholderne kan du møte den 5. mars

Meld deg på konferansen om Generativ KI i offentlig sektor!

…I tillegg får du få ta del i erfaringene og metodene til våre sponsorer

Se også program, mobilvennlig program, romoversikt, programkomité , beskrivelse av konferansen


 • Alex Moltzau

  Alex Moltzau

  Senior AI Policy Advisor at NORA.ai – National Expert OECD.ai Compute and Climate

  Alex Moltzau har ledet det koordinerende arbeidet med politikk og etikk i det største nasjonale forskningssamarbeidet i Norge de siste årene innenfor kunstig intelligens. NORA.ai er et offentlig eid forskningskonsortium bestående av åtte universiteter, fire høyskoler og fem forskningsinstitutter. I løpet av denne tiden har han sett utviklingen av en generell tilnærming til kunstig intelligens mot mer spesialiserte rammeverk på forskjellige domener, spesielt innen helsevesenet. I

  • offentlig sektor
  • akademia
 • Anne Romsaas

  Anne Romsaas

  Fagsjef i KS – Forskning, innovasjon og Digitalisering

  Anne Romsaas er fagsjef i KS, i området Forskning, innovasjon og digitalisering. Hun koordinerer KS’ arbeid med FNs bærekraftsmål, etterspørselsdrevet innovasjon og smartbyutvikling.

  • offentlig sektor
 • Arild Aarnes

  Arild Aarnes

  Enhetsleder i Bouvet

  Jobber sammen med smarte folk på på løsninger basert på Power Platform. Rådgiver på Microsoft 365 Copilot og Microsoft 365 samhandling. Har holdt flere foredrag på f.eks NOKIOS

  • privat sektor
 • Aurora Hofman

  Aurora Hofman

  NAV, data science

  Aurora jobber som Data Scientist hos NAV hvor hun til vanlig analyserer data til bruk i produktutvikling. Nylig er hun også med i den nyoppstartede gruppen Sprakteknologi der målet er å utforske og ta i bruk generativ KI i NAV. Tidligere har hun studert fysikk og matematikk ved NTNU i Trondheim.

  • offentlig sektor
 • Beate Sletvold Øistad

  Beate Sletvold Øistad

  Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet

  Beate Sletvold Øistad er seniorrådgiver og sosiolog i Likestillings- og diskrimineringsombudet og jobber med kunstig intelligens i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og samfunnsvitenskap.

  • offentlig sektor
 • Benjamin Kille

  Benjamin Kille

  Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

  Benjamin Kille is Associate Professor at NTNU and holds a PhD from the Technische Universität Berlin and a master degree from Karsruhe Institute of Technology. His research interests include personalization, artificial intelligence, machine learning, and natural language processing. He contributes to the TrustLLM and NorLLM projects at the SFI NorwAI, NTNU to produce a large language model for Norwegian and other Germanic Languages.

  • akademia
 • Bjarte M. Østvold

  Bjarte M. Østvold

  Assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral.

  Bjarte har en doktorgrad i symbolsk KI fra før nevrale nettverk kom på moten. Han har jobbet med anvendt forskning siden da.

  • akademia
 • Bjørn Fjukstad

  Bjørn Fjukstad

  Produktsjef i DIPS

  Bjørn Fjukstad er produktsjef i DIPS med en doktorgrad i informatikk fra UiT Norges Arktiske Universitet.

  • privat sektor
 • Camilla Gjersem

  Camilla Gjersem

  Advokatfirmaet Føyen, advokatfullmektig

  Camilla Gjersem jobber i Føyens IKT Media-avdeling med juridiske problemstillinger knyttet til personvern, AI, data, informasjonssikkerhet, markedsføringsrett og IT-kontrakter.

  • privat sektor
 • Cecilie Wian

  Cecilie Wian

  Tester

  Found of humans.
  BA Educational Psychology
  MA Philosophy in technology
  Work as consultant software tester, where UX and security is main focus.

  • privat sektor
 • Christopher Frenning

  Christopher Frenning

  National Technology Officer, Norway @ Microsoft

  Chris’ background is in computer science, with 20+ years of experience in the IT industry, including 7 years at Microsoft. He’s optimistic and enthusiastic about the future with AI and Cloud, and works with influencers and policymakers on how we can use this in an ethical, secure, and sustainable way. Outside business hours he bakes sourdough bread for his hungry family of five, brews coffee, services more than rides his bikes, and researches Explainable AI at the University of Oslo (Analytical Systems and Reasoning research group).

  • privat sektor
 • Claus K Larsen

  Claus K Larsen

  Statens vegvesen, Myndighet og regelverk, avdelingsdirektør

  Siv.ing og Dr.ing. fra NTH/NTNU, med bygg- og betongfaglig bakgrunn. 20 års erfaring med bestandighet og vedlikehold av bruer og tunneler, samt brannbeskyttelse av tunneler. Regelverksutvikling og standardisering, forskning og kunnskapsformidling har vært store deler av min tid i Statens vegvesen. Nå leder jeg en avdeling i Myndighet og regelverk med ansvar for styring og strategisk utvikling.

  • offentlig sektor
 • Dag Vågan

  Dag Vågan

  Seksjonssjef Helseetaten, Oslo kommune

  Erfaren leder i skjæringspunktet teknologi og ledelse med fokus hvordan behovsstyrte og datadrevne beslutninger bidrar til verdiskapning gjennom digital transformation.

  • offentlig sektor
 • David Skålid Amundsen

  David Skålid Amundsen

  Lead Data Scientist at Computas AS, Ph.D.

  David S Amundsen, Lead Data Scientist ved Computas. Fokus på søk, maskinlæring (ML) og MlOps – hvordan sette ML i produksjon. David leder fagnettet for data og kunnskapsdeling i Computas. Har foredratt på Booster, Confer and AI+, Make Data Smart m.m.

  • offentlig sektor
  • privat sektor
 • Ellen Stralberg

  Ellen Stralberg

  Prosjektleder generativ KI i Teknologirådet

  Ellen er informatiker fra UiO, og og har bred kompetanse fra offentlig forvaltning, blant annet fra Helsedirektoratet og Digitaliseringsdirektoratet. Hun har jobbet med fagområder som digital samhandling, deling av data, digital transformasjon, digitalt førstevalg, innovasjon i offentlig sektor, tjenestedesign og eHelse. Ellen har ansvar for Teknologirådets prosjekter om generativ kunstig intelligens og verdiskapning med data.

  • offentlig sektor
 • Finn Lutzow-Holm Myrstad

  Finn Lutzow-Holm Myrstad

  Fagdirektør, digitale rettigheter

  Finn Lützow-Holm Myrstad er fagdirektør i Forbrukerrådet, hvor han blant annet arbeider med personvern, kunstig intelligens, manipulerende design, IKT-sikkerhet og digitale rettigheter mer generelt. Han leder også digitalkomiteen i det transatlantiske forbrukernettverket, TACD, med 80 medlemsorganisasjoner fra begge sider av Atlanteren. Han var medlem av den norske personvernkommisjonen fra 2020-2022 som utredet personvernets stilling i Norge.

  • offentlig sektor
 • Gjermund Lanestedt

  Gjermund Lanestedt

  CEO, Capto

  Gjermund har en fagbakgrunn fra ledelse, informatikk og biovitenskap, og jobber som strategisk rådgiver innen digitalisering og digital transformasjon. Han har bred erfaring som leder og konsulent, og har en utpreget forvaltningsinnsikt etter mange år med oppdrag for departementer, statlige etater og kommunesektoren. Tverrfagligheten og lang erfaring gjør ham til en spennende deltaker i krevende prosjekter og satsinger, som for eksempel eResept-reformen, i utviklingen av Nødnett som kommunikasjonsinfrastruktur, i Helsedataprogrammet – og i flere Stimulab-prosjekter.

  • privat sektor
 • Hallvard Lavoll

  Hallvard Lavoll

  Kommunikasjonssjef i Skatteetaten

  Jobba med kommunikasjons sidan 2006. Jobba 10 år på OsloMet med sosiale medier, forskningsformidling og leiarkommunikasjon. Leiar no kommunikasjonsavdelinga i IT-divisjonen i Skatteetaten. Saman med 11 dyktige medarbeidarar produserar vi illustrasjonar, animasjonar, filmar, internkommunikasjon og leiarstøtte.

  • offentlig sektor
 • Ida Flaatten

  Ida Flaatten

  Advokat i Finansforbundet

  Ida Flaatten er advokater i Finansforbundet. Hun arbeider spesielt med problemstillinger knyttet til KI og algoritmestyrt ledelse på arbeidsplassen.

  • privat sektor
 • Ingvild Myrholt Berthelsen

  Ingvild Myrholt Berthelsen

  Norges Handelshøyskole, Senioringeniør IT

  Ingvild Myrholt Berthelsen er senioringeniør ved IT avdelingen på NHH, hun har 20 års erfaring fra IT i UH sektoren. Cecilie Wian er fungerende IT sikkerhetsrådgiver ved NHH – Hun har bred faglig bakgrunn med lang fartstid innen sikkerhet, test og brukerperspektiv

  • offentlig sektor
  • akademia
 • Ishita Barua

  Ishita Barua

  Chief Medical Officer and Co-founder, Livv Health | PhD AI in Medicine

  Lege med doktorgrad i AI i medisin. Fulbright Alumna ved Harvard Medical School. Tidligere Lead AI i Healthcare hos Deloitte. Forfatter innen AI.

  • privat sektor
 • Jens Andresen Osberg

  Jens Andresen Osberg

  Seniorrådgiver DigDir, og Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data

  Osberg er jurist og teknolog og jobber som seniorrådgiver ved Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data. Han har erfaring som programvareutvikler og har skrevet en publikasjon om innsyn i automatiserte beslutninger etter personvernforordningen. Osberg er også arkitekten bak Digitaliseringsdirektoratets veiviser for bruk av generativ KI i offentlig sektor

  • offentlig sektor
 • Julie Utler Gjengedal

  Julie Utler Gjengedal

  Webredaktør / teknisk ansvarlig Karriereveiledning.no

  Julie har jobbet med store og små nettsider siden 2005. De siste årene har hun vært webredaktør og teknisk ansvarlig for nettsiden Karriereveiledning.no i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

  • offentlig sektor
 • Karen E. Barlaup

  Karen E. Barlaup

  Customer Success Lead for Modern Work & Security, Norway @ Microsoft

  Karen E. Barlaup brenner for at teknologiske løsninger skal skape verdi og muligheter for virksomheter og samfunnet ellers. Hun startet sin karriere som utvikler kun med fokus på teknologien, men har gjennom arbeidet som prosjektleder, endringsleder og teamleder, erfart at endringsledelse og brukeradopsjon er kritisk for å oppnå gevinstpotensialet i teknologien. Karen leder et team i Microsoft Customer Success med spesialister på å hjelpe kunder å realisere forretningsverdi av blant annet Copiloter.

  • privat sektor
 • Kari Laumann

  Kari Laumann

  Datatilsynet

  Kari Laumann er seksjonsleder for utredning og analyse i Datatilsynet. Hun har mange års erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn med erfaring fra Teknologirådet og Telenor. Kari var med på å bygge og lede Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens.

  • offentlig sektor
 • Kari Barlaup Vahabzadeh

  Kari Barlaup Vahabzadeh

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  Leder for seksjon Arbeidsgiverstøtte i avdeling Kompetanseutvikling i divisjonen Styring, organisering og ledelse

  • offentlig sektor
 • Kirsti Kierulf

  Kirsti Kierulf

  Norsk Kommunalteknikk, adm.dir

  Kirsti har over 30 års erfaring som entreprenør, politiker og ledelse av teknologi til og i offentlig sektor. Hun er teknologifeminist, er kommune- nerd og brenner for hvordan digitalisering kan bidra til effektivisering og bedre tjenester til innbygger og næringsliv.

  • privat sektor
 • Klaus Breivik

  Klaus Breivik

  Seniorrådgiver i seksjon ledelse i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  Klaus er seniorrådgiver i seksjon ledelse i DFØ og master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra staten og er opptatt av at utvikling av ledelse og kompetanse i staten skal være kunnskapsbasert, og brenner for å anvende psykologi som fag for at både staten statsansatte skal bli enda bedre

  • offentlig sektor
 • Kristine Eide

  Kristine Eide

  Seniorrådgiver for språkteknologi, seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, Språkrådet

  Kristine Eide har jobbet i Språkrådet siden 2017. Hun arbeider med å sikre grunnlagsressurser til norsk språkteknologi, med datadeling og med å veilede offentlig sektor i hvilke krav som stilles i anskaffelser av nye, språkteknologiske produkter.

  • offentlig sektor
 • Ley Muller

  Ley Muller

  Programleder DigiTrøndelag

  Ley har vært programleder for DigiTrøndelag for ett år. Hen har bakgrunn som helseforsker med en doktorgrad i rus- og avhengighetsbehandling fra UiO, og erfaring med tiltaksforskning fra en konsulentvirksomhet i USA. Covid-19 pandemien endret hens karriere nokså drastisk; hen ledet et KI-team for tre år og hadde fagansvar for KI-opplæring i området. Ley er ingen teknologi-optimist, men blir gira over muligheten for selvrefleksjon på samfunnsnivået som KI tilbyr oss: hvem vil vi være, hvordan vil vi ha det og hvordan skal vi sørge for at vi bruker KI for å bygge en bedre arbeidshverdag allerede i morgen?

  • offentlig sektor
 • Lillian Røstad

  Lillian Røstad

  Administrerende direktør, Simula Research Lab

  Lillian Røstad er administrerende direktør for Simula Research Lab, en forskningsvirksomhet som er heleid av Kunnskapsdepartementet. Lillian har en mastergrad og en doktorgrad fra NTNU.
  Hun begynte karrieren som forsker i SINTEF. Jobbet deretter i Lånekassen som CISO og var involvert i et stort IKT-moderniseringsprosjekt. Hun har også erfaring som seksjonssjef i Difi. Før hun begynte i Simula jobbet hun i Sopra Steria der hun var leder for 350 konsulenter innen forretningsrådgivning.

  • akademia
 • Mali Hole Skogen

  Mali Hole Skogen

  Direktør for bærekraft og teknologi, IKT-Norge

  Mali Hole Skogen er teknologi- og bærekraftsdirektør. Hun er også ansvarlig for samarbeidsarenaen GoforIT. Mali har tidligere ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC), organisasjonen Hold Norge Rent og flere andre prosjekter og organisasjoner.

  • privat sektor
 • Maria Østli

  Maria Østli

  Advokat i Finansforbundet

  Maria Østli er advokat i Finansforbundet. Hun jobber spesielt med kunstig intelligens og algoritmestyrt ledelse på arbeidsplassen.

  • privat sektor
 • Mathilde Ørstavik

  Mathilde Ørstavik

  Head of geospatial AI @Norkart

  Mathilde is the head of geospatial AI at Norkart. She has a broad experience in applied AI, and she enjoys sharing her vision and inspiring audiences at the intersection of geospatial data and artificial intelligence.

  • privat sektor
 • Matias Jentoft

  Matias Jentoft

  Rådgiver i Språkrådet med ansvar for språkteknologi og digitalisering i skolen

  Rådgiver i Språkrådet med ansvar for språkteknologi og digitalisering i skolen

  • offentlig sektor
 • Michael Andersen Lundsveen

  Michael Andersen Lundsveen

  Senioringeniør med fokus på bruksområder og begrensninger ved Generative AI

  MIchael A. Lundsveen er en senioringeniør, foreleser og foredragsholder med fokus på bruksområder, begrensninger, muligheter og utfordringer med KI-løsninger i samfunnet. Han har holdt en rekke foredrag for et vidt spekter av bransjer rundt mulighetene KI-løsningene gir. Han jobber også med en rekke forskningsprosjekter innen KI som forskning med KI, Læring med KI og produktivitet med KI.

  • offentlig sektor
  • akademia
 • Morten Forfang

  Morten Forfang

  Director at Computas AS, Ph.D.

  Morten Forfang er fagdirektør hos Computas AS. Hans hovedområder er kunstig intelligens og sky. Han har en dr. grad i kunstig intelligens og er tidligere 1. amanuensis i statistisk mønstergjenkjenning. He snakker jevnlig på konferanser og seminarer som Arendalsuka 2023/21/20/19, Computerworld Summit days 2021, Sunetdagarna 2021, Computas After Hours 2021, Software 2021/18, Make Data Smart Again 2019/18 and Google Cloud Day 2019

  • privat sektor
 • Nasim Farrokhnia

  Nasim Farrokhnia

  Healthcare Executive, Microsoft Global Healthcare and Life Sciences Team

  Nasim Bergman Farrokhnia är snart 52-årig tvilling- och bonusförälder, född och uppvuxen i Teheran, Iran men bott i Sverige sedan 1990. Hon är disputerad specialistläkare i internmedicin från Uppsala. Idag bor och arbetar hon i Stockholm, bl a som forskare anknuten till Karolinska Institutet på Södersjukhuset där hon tidigare varit verksamhetsområdeschef på Akuten. Sedan 2021 ingår hon i Microsofts globala expertteam för hälso- och sjukvård och Life Science. Hon är dessutom förtroendevald ordförande i eHälsoläkarföreningen (intresseförening inom Sveriges Läkarförbund) samt medgrundare till nationella forskarnätverket www.digitalcareresearch.se ;

  • privat sektor
 • Pål Enger

  Pål Enger

  Tjenesteutvikler i utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune

  .

  • offentlig sektor
 • Peder Haslum

  Peder Haslum

  Senior Manager, Accenture

  Peder tilhører Accentures avdeling for strategi og rådgiving for offentlig sektor. Han leder Accentures satsning på generativ KI i offentlig sektor, og var prosjektansvarlig for generativ KI-modell for Statens vegvesens håndbøker for veinormaler

  • privat sektor
 • Petter Ervik-Torp

  Petter Ervik-Torp

  AWS Offentlig Sektor Norge

  https://www.linkedin.com/in/pettertorp

  • privat sektor
 • Ragnar Wisløff

  Ragnar Wisløff

  Direktør Data & AI Strategi

  Ragnar Wisløff leder Data & AI Strategi i Accenture og har lang erfaring fra en rekke store offentlige virksomheter i Norge og Norden. Han er sivilingeniør i Datateknikk fra NTNU og har jobbet i Accenture i over 20 år. Ragnar har de siste årene jobbet mye med hvordan data og AI kan brukes til å skape verdi, og fra å velge rett strategi til å bygge et fleksibelt og robust teknisk fundament.

  • privat sektor
 • Silvija Seres

  Silvija Seres

  Mathematician and tech investor

  Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Ruter, Pexip og Det Norske Veritas, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

  • privat sektor
 • Simen Sommerfeldt

  Simen Sommerfeldt

  CTO, Bouvet

  Simen Sommerfeldt er teknologidirektør i Bouvet, et skandinavisk konsulentselskap med over 2500 ansatte. Han er også medforfatter av boken «Personvern og GDPR i praksis», Han bidro som fagekspert inn i Digital21-utvalgets anbefalinger til regjeringen. Sommerfeldt er en av grunnleggerne av Lær Kidsa Koding. Han er også en av grunnleggerne av GoForIT – bærekraft-samarbeid mellom akademia og bransjen. I tillegg er han også regjeringsoppnevnt som vara i personvern-nemnda.
  For tiden koordinerer han samarbeidet i Bouvet rundt Generativ AI

  • privat sektor
 • Thordur Arnason

  Thordur Arnason

  VP Capgemini Invent, AI futures lab

  Med et kvart århundre bak seg i teknologibransjen er Thordur en anerkjent autoritet på både ledelse og innovasjon. Hans fokus de siste årene har vært på den banebrytende kraften i kunstig intelligens, spesielt generativ KI. Med en kombinasjon av teknologisk innsikt, design thinking, og ledelseserfaring, står han som en ledende stemme i dagens teknologiske debatt. Thordur belyser kompleksiteten i KI-revolusjonen med engasjement, støttet av egne erfaringer og praktiske eksempler.

  • privat sektor
 • Tonje Nerby

  Tonje Nerby

  Prosjektleder i Teknologirådet

  Tonje er prosjektleder i Teknologirådet, og jobber for tiden med et prosjekt innenfor kunstig intelligens og klima. Hun har flere års erfaring fra arbeid med klima og miljø i offentlig sektor, og en master i Industriell Økologi fra NTNU.

  • offentlig sektor
 • Tor Sporsem

  Tor Sporsem

  Forsker i SINTEF og stipendiat ved NTNU

  Forsker i SINTEF Digital og skriver doktorgrad hos NTNU. Holder foredrag om bruk av teknologi.

  • akademia
 • Trygve Refvem

  Trygve Refvem

  Leder Innovasjonsteamet i Skatteetaten

  Trygve Refvem har jobbet med generativ KI i Skatteetaten siden ChatGPT kom i mars 2023. Han har jobbet med alle nivå i etaten og har høstet mange tilbakemeldinger om aktuelle bruksområder for generativ KI.

  • offentlig sektor
 • Wilfred Østgulen

  Wilfred Østgulen

  IKT-direktør i Nasjonalbiblioteket

  30 års erfaring fra utvikling av digitale løsninger og organisering og ledelse av IT. Jobbet i Forsvaret, Accenture, Aetat/NAV, Altinn, Sykehuspartner, politiet og nå i Nasjonalbiblioteket. Har også ansvaret for AI-laben vår.

  • offentlig sektor
 • Wilhelm Støren

  Wilhelm Støren

  Data Scientist i NAV

  Wilhelm har jobbet som data scientist i NAV i 3 år. Han har jobbet med automatisering av sykepenger og følger tett med på utviklingen av generativ kunstig intelligens.

  • offentlig sektor
Session and Speaker Management powered by Sessionize.com

Møt programkomitéen

Her kan du se hvem som jobber med sette sammen programmet: Her er programkomitéen for «Generativ KI i offentlig sektor»