GoforIT konferanse
GoforIT konferanse

Romoversikt for Generativ KI i offentlig sektor

De grønne prikkene indikerer hvor vi skal være