GoforIT konferanse
GoforIT konferanse

Konferanse 5. mars 2024

Velkommen til konferanse: Generativ KI i offentlig sektor

Dato

5. mars 2024 08:30

Sted

Oslo Kongressenter
Veibeskrivelse

Arrangør

GoforIT

Bærekraft og KI er to megatrender som både påvirker hverandre og samfunnet. Medlemmene i GoForIT består av aktører innen akademia, arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger, og både offentlig og privat sektor. Dette gir oss en unik arena til å dele kunnskap og finne løsninger som ivaretar og styrker bærekraftig utvikling samtidig som vi kan hente ut potensialet i teknologien.

Se også Program, mobilvennlig program, romoversikt, foredragsholdere, programkomité

Her kan du finne PDF-versjoner av noen av presentasjonene: Presentasjoner fra konferansen Generativ KI i offentlig sektor 2024


Generativ KI er et nytt og spennende fagfelt, og gir oss mange nye begreper å ta stilling til. Det er ikke etablert så mye “beste praksis. Samtidig er det mange utfordringer som gjelder spesielt for offentlig sektor i Norge: En må klare å kombinere den nye teknologien med alle de kravene som gjelder, f.eks forvaltningsloven, personvern, anti-diskriminering, og norske kulturelle verdier. Derfor har en gruppe i GoForIT sammen med en rekke aktører i offentlig sektor gått sammen og foreslår en Unconference: Deltakerne skaper innholdet! 

Temaet er offentlig sektor, og det er stor verdi i at private aktører også deltar med sine erfaringer og kunnskap. I tillegg kan vi få oppdatering fra fagfronten og forskningen fra akademia. Nøkkelen her er tverrfaglighet! Disse foredragsholderne kan du møte den 5. mars

Det snakkes ofte om ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens på et overordnet nivå: «KI må reguleres» og «KI må brukes rettferdig». Men hva betyr dette og hvordan får vi til dette i praksis? Denne konferansen gylden anledning til å spisse diskusjonen. I lyntaler og open space ser jeg frem til å utforske konkrete tilnærminger på kryss av fagdisipliner for å koble sammen regelverket og faktiske handlinger.

Jens Andresen Osberg
Seniorrådgiver DigDir, og Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data

Det offentlige trenger å bygge mer kompetanse på KI-området, blant annet gjennom å dele og diskutere erfaringer i virksomhetene. Det er akkurat denne type møtearenaer det offentlige trenger mer av. Generelt ønsker jeg også at vi i større grad kan balansere fokuset på problemer og utfordringer med flere gode ideer, spennende muligheter og tidlige suksesshistorier med å utnytte KI.

Gjermund Lanestedt
Daglig leder, Capto

Målgruppe

Alle som er involvert i å etablere ansvarlig bruk, for eksempel: Jurister, ledere, arkitekter, systemeiere, prosjektledere, data scientists. 

GoforIT konferanse

Agenda

08:30Registrering og kaffe
09:00Velkommen v/ Mali Hole Skogen og Simen Sommerfeldt, GoforIT
09:15Keynote: Jens Andresen Osberg fra DigDir spør: Hvordan skal offentlig sektor nærme seg generativ KI?
10:00Lyntaler i seks separate spor: Foredrag á 10/20 minutter: Program for Generativ KI i offentlig sektor
12:00Lunsj
13:00Keynote: Gjermund Lanestedt om KI som driver for en bærekraftig offentlig sektor
13:30Open Space innsamling av forslag
14:00Open Space: Deltakerne samles rundt mange bord i lokalet, og drøfter tematikken som er foreslått av en fasilitator. Se her for DFØ sin beskrivelse av Open Space
16:00Keynote: Ishita Barua om Generativ KI i høyrisikosystemer
17:00Middag (bestilles separat)

God bruk av KI byr på store muligheter for offentlig sektor. Vi har som IT-ledere i sektoren et ansvar for å sikre en utvikling av kompetanse og evner rundt bruk av KI, for å skape gode, sikre og effektive tjenester. Dette krever erfaringsutveksling, utforskning og innsats både fra tekniske miljø og fra fagmiljøene. Betydningen av å bevege oss, og på en sikker og tillitsvekkende måte, er avgjørende. Jeg ser frem til å diskutere muligheter og dilemma og å dele erfaringer.

Tore Blekastad
Direktør IT-divisjon, DFØ

Jeg gleder meg til denne konferansen fordi generativ Ki blir mer og mer modent og aktuelt som «copilot» for arbeidsoppgaver. Jeg ønsker meg lyntaler om spennende bruksområder for fantastiske teknologiske utviklingen, og ønsker å holde en Open Space Sesjon om lavt hengende frukter for generativ KI.

Trygve Refvem
Leder for Innovasjonsteamet, IT Divisjonen, Skatteetaten

Invitasjon til å bli sponsor

Vi ønsker å invitere seks hovedsponsorer, som får logoen sin på arrangementet, pluss anledning til å ha en stand i inngangspartiet. Dette koster 40.000 kroner ekskl. mva. Det inngår også to billetter til konferansen.

Påmelding – og early bird pris!

Vanlig billettpris blir 3.000 kroner, og early bird (frem til 31.12.2023) er 2.500 kroner. Prisene er ekskl. mva. Dette inkluderer deltagelser i hovedprogrammet, pluss lunch og kaffe. Vi inviterer de som ønsker til en middag rett etter hovedprogrammet – dette koster 800 kroner. 

Det er begrenset antall plasser. Vi ønsker å kunne starte med en visshet om at vi kan gjennomføre dette i et enkelt format i starten. Dermed kan det være at vi er nødt til å begrense antall påmeldte fra samme organisasjon. 

GoForIt er et non-profit samarbeid mellom arbeidslivet og akadamia i regi av IKT-Norge. Eventuelt overskudd fra konferansen går til prosjekter som vi gjennomfører i samarbeid med arbeidslivet og akademia

Møt programkomitéen

Her kan du se hvem som jobber med å sette sammen programmet: Her er programkomitéen for «Generativ KI i offentlig sektor»

Sponsorer