goforit-dekor

Vi utvikler kompetanse, politikk og forskning i kryssingen mellom teknologi og bærekraft

Arena for twin transition i Norge: Et unikt samarbeid mellom privat næringsliv, akademia og offentlig sektor.

Brobygger mellom akademia og næringslivet innen IT og teknologi

Formålet er å forme utdanninger og arbeidslivet mot bærekraftig innovasjon

Tenketank for twin transition i Norge