Om GoForIT

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene og arbeidslivet innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning.

Verden står overfor betydelige miljøutfordringer. Politikere i alle land er stort sett enige om dette, og at vi må gjøre vesentlige endringer for å få bukt med utfordringene. Både arbeidslivet og utdanningene famler med å forstå hvordan man kan satse strategisk på bærekraft.

Spørsmål og svar

les vår FAQ

Kontakter

Ansvarlig for GoForIT:
Teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge, Mali Hole Skogen.
Epost: mali@ikt-norge.no

Ansvarlige for Verktøykassa:
Anne Berit Andøl
Simen Sommerfeldt, CTO Bouvet

Ansvarlige for Forskernettverket
John Krogstie, NTNU og Leif Skiftenes Flak, UIA

Anvarlige for studier og gjesteforelesninger, booking av eksperter:
Stine Vikesland, Sopra Steria
Birgit Krogstie, NTNU
Øystein Sæbø, UIA

Medlemmer